Welkom bij Amira Kindercentrum Kinderopvang & BSO Zaandam & Hoorn

Kinderdagverblijf Zaandam

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Zaandam

BSO Zaandam

Pedagogisch beleidsplan BSO Zaandam

Kinderdagverblijf Hoorn

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hoorn
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Uurtarieven

Hele dagopvang € 8,46
BSO € 7,35

Bereken je netto bijdrage!

Vormen van opvang

Bij reguliere opvang maakt uw kind gebruik van vaste dagen. Bij hele dagen kunt u uw kind brengen tussen 07.00 -9.00 uur en halen tussen 16.00-18.30 uur. Bij de inschrijving geeft u aan op welke dagen uw kind komt.

Onze buitenschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij hebben een voorrangsbeleid voor kinderen met een broer en/of zus op ons kinderdagverblijf. Momenteel bieden wij (nog) geen buitenschoolse opvang aan op onze locatie in Hoorn.

Ouders kunnen extra dagdelen aanvragen of dagen ruilen middels de app KOVnet. Het aanvragen van extra dagdelen is af te nemen tegen het uurtarief wat in het contract vermeld staat. De extra afgenomen dagen vallen wel onder de kinderopvangtoeslag, mits de uren overeenkomen met de gewerkt uren van de ouder. Een ouder mag als het gaat om dagopvang 140% van de gewerkte uren afnemen. Bijvoorbeeld; werkt de ouder 24 uur dan mag de ouder 33,6 uur per week opvang afnemen. Het kind mag dan 3 hele dagen opvang genieten per week (in totaal 33 uur). De extra afgenomen dagen staan vermeld op de jaaropgave en deze dient door de ouder overlegd te worden met de Belastingdienst.