Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven
Bereken je netto bijdrage!

Onze locatie

Vormen van opvang

Wij bieden hele- en/of halve dagopvang voor kinderen tussen de drie maanden en vier jaar. Bij hele dagen kunt u uw kind brengen tussen 06.30 -9.00 uur en halen tussen 16.00-18.00 uur. Bij halve dagen maakt u gebruik van de ochtend of de middag. De haal- en brengtijd tussen de middag is 13.00 uur.
Bij reguliere opvang maakt uw kind gebruik van vaste hele- of halve dagen. Bij de inschrijving geeft u aan op welke dagen uw kind komt.
Onze buitenschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij hebben een voorrangsbeleid voor kinderen met het broertje en/of zusje op ons kinderdagverblijf.
Naast reguliere opvang bieden wij ook flexibele opvang. U tekent dan voor een aantal dagdelen per week. Uiterlijk 1 maand van te voren geeft u schriftelijk aan ons door op welke dag(delen) u gebruik wilt maken van de opvang. Wij bieden u de garantie dat er altijd plaats is op de door u gewenste dag(deel).
U kunt bij ons reguliere- en flexibele opvang combineren. U maakt gebruik van één of meer vaste dagdelen. Daarnaast geeft u aan hoeveel dagdelen per week u flexibele opvang nodig heeft.
Ouders kunnen extra dagdelen aanvragen of dagen ruilen middels het hiervoor bestemde formulier. Het aanvragen van extra dagdelen is af te nemen tegen het uurtarief wat in het contract vermeld staat. De extra afgenomen dagen vallen wel onder de kinderopvangtoeslag, mits de uren overeenkomen met de gewerkt uren van de ouder. Een ouder mag als het gaat om dagopvang 140% van de gewerkte uren afnemen. Bijvoorbeeld; werkt de ouder 24 uur dan mag de ouder 33,6 uur per week opvang afnemen. Het kind mag dan 3 hele dagen opvang genieten per week (in totaal 33 uur). De extra afgenomen dagen staan vermeld op de jaaropgave en deze dient door de ouder overlegd te worden met de Belastingdienst.
Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf
Pedagogisch beleidsplan BSO

Openingsdag op 22 oktober

november 13th, 2016|0 Comments

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. Het was een gezellige dag met een hapje en een drankje. Voor de kinderen hadden wij meerdere spelletjes met prijzen [...]

Openingsdag

november 13th, 2016|0 Comments

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag met lekker knutselen, liedjes zingen en dansen. Ook hebben wij een begin gemaakt aan de lampionnen voor sint maarten.

Stagiaire Seda

november 13th, 2016|0 Comments

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij doet de opleiding Pedagogische medewerker en heeft veel plezier met de kinderen. Zij wilt na haar studie dan ook graag [...]