Opendeurenbeleid

De definitie van het opendeurenbeleid is dat kinderen op verschillende tijden de basisgroep verlaten en dan gebruik maken van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons opendeurenbeleid beschrijft op welke momenten de kinderen de basisgroep kunnen verlaten en van welke ruimtes de kinderen dan gebruik maken.

Wanneer de kinderen in het kader van ons opendeurenbeleid tijdens activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

Door middel van het opendeurenbeleid hebben kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf: wat vind ik leuk om mee te spelen? Met wie speel ik graag? Bij welke pedagogisch medewerker voel ik me op mijn gemak? In welke ruimte voel ik mij op mijn gemak? Door middel van opendeurenbeleid worden kinderen zich bewust van de ander. Door middel van het opendeurenbeleid worden kinderen zich bewust van de omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er anders uit zien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen doen.

Binnen Amira Kindercentrum maken de kinderen gebruik van de vier kinderopvangruimtes en één buitenschoolse opvangruimte.

Om duidelijkheid te creëren naar het kind wordt het opendeurenbeleid slechts op vaste momenten op de dag mogelijk gemaakt, deze momenten zijn:

  • Open deuren tijdens de buitenspeelmomenten;
  • Open deuren tijdens vrijspeelmomenten en georganiseerde activiteiten;
  • Gezamenlijke viering van culturele feesten.

Er geldt alleen een opendeurenbeleid als de pedagogisch medewerkers aangeven dat het bij de keuze van de dag hoort.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde stamgroep met vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij gaan spelen. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat eet- en slaapmomenten altijd binnen de stamgroep is.

Aangezien er maar één BSO-groep is mogen de BSO-kinderen met het opendeurenbeleid naar de kinderdagverblijf groepen, om bijvoorbeeld te helpen of samen te spelen met een broertje of zusje. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de BSO-kinderen de rust in de groep niet mogen verstoren. Is dit wel het geval dan kan de pedagogisch medewerker van de groep het kind vragen terug te gaan naar de BSO.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven