Open deurenbeleid

De definitie van Open deurenbeleid is dat kinderen op verschillende tijden de basisgroep verlaten en dan gebruik maken van verschillende ruimtes, zowel binnen als buiten. Ons open deurenbeleid beschrijft op welke momenten de kinderen de basisgroep kunnen verlaten en van welke ruimtes de kinderen dan gebruik maken.

Wanneer de kinderen in het kader van ons open deurenbeleid tijdens activiteiten de basisgroep verlaten, wordt de maximale omvang van de basisgroep tijdelijk losgelaten. Wel blijft het aantal kinderen per pedagogisch medewerker van kracht, toegepast op het totaal aantal aanwezige kinderen op de locatie.

Door middel van de open deuren beleid hebben kinderen de mogelijkheid om zich bewust te worden van zichzelf; wat vind ik leuk om mee te spelen, met wie speel ik graag, bij welke pedagogisch medewerker voel ik me op mijn gemak, in welke ruimte voel ik mij op mijn gemak. Door middel van open deuren beleid worden kinderen zich bewust van de ander. Door middel van open deuren beleid worden kinderen zich bewust van de omgeving. Door kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen buiten de basisgroep, vergroot je de kleine wereld van het kind. Het kind ziet dat andere groepsruimtes er anders uitzien, ander speelgoed hebben. Het spelen buiten de stamgroep creëert meer spelmogelijkheden, de kinderen kunnen zo vrij kiezen waar ze het liefst mee spelen of met welke activiteit zij mee willen doen.

Binnen Amira kindercentrum maken de kinderen gebruik van de drie kinderopvang ruimtes, één buitenschoolse opvangruimte/ taalgroep en de buitenspeelplaats.

Om duidelijkheid te creëren naar het kind wordt het open deurenbeleid slecht op vaste momenten op de dag mogelijk gemaakt, deze momenten zijn:

  • Open deuren tijdens het buiten speel momenten;
  • Open deuren tijdens vrijspeel momenten en georganiseerde activiteiten
  • Gezamenlijke viering van culturele feesten.

Er geldt alleen een open deuren beleid als de pedagogisch medewerkers aangeven dat het bij de keuze van de dag hoort.

Het belangrijkste uitgangpunt is dat kinderen altijd eerst rustig samen komen in de vertrouwde stamgroep met vertrouwde kinderen. Vanuit deze rustige start mogen kinderen zelf kiezen waar zij gaan spelen. Tevens is een belangrijk uitgangspunt dat eet en slaap momenten altijd binnen de stamgroep is.

Aangezien er maar één BSO-groep is mogen de BSO-kinderen met het open deuren beleid naar de kinderdagverblijf groepen, om bijvoorbeeld te helpen of samen te spelen met een broertje of zusje. Belangrijk uitgangpunt hierbij is dat de BSO-kinderen de rust in de groep niet mogen verstoren. Is dit wel het geval dan kan de pedagogisch medewerker van de groep het kind vragen terug te gaan naar de BSO.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Openingsdag op 22 oktober

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. [...]

Openingsdag

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag [...]

Stagiaire Seda

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij [...]