Oudercommissie

De Wet kinderopvang geeft ouders het recht de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Het reglement oudercommissie beschrijft de regelingen en afspraken waarbinnen de medezeggenschap bij Amira kindercentrum uitgevoerd wordt, zoals bijvoorbeeld het uit te voeren beleid. De oudercommissie bepaalt zelf haar werkwijze en taakverdeling en legt dat vast in een huishoudelijk reglement. De oudercommissie heeft als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Amira kindercentrum waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

Er is één oudercommissie binnen Amira Kindercentrum, die zowel de belangen van de ouders van het kinderdagverblijf alsmede de belangen van de ouders van de buiten schoolse opvang behartigen.

De oudercommissie overlegt met de leidinggevende van de locatie. De oudercommissie is bevoegd gevraagde en ongevraagde adviezen uit te brengen over de onderwerpen waarop de oudercommissie adviesrecht heeft. De oudercommissie bevordert tevens goede en heldere informatie aan ouders, de betrokkenheid van ouders bij het kinderdagverblijf en fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de oudercommissie, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leidinggevende.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Openingsdag op 22 oktober

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. [...]

Openingsdag

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag [...]

Stagiaire Seda

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij [...]