Verticale groep Kinderdagverblijf Hoorn

De oranje groep is een verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar hun kwaliteiten kunnen ontdekken. Deze groep biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind. Zo kan het jongere kind zich optrekken aan een ouder kind. Het oudere kind leert echter zorgen en rekening houden met de jonge kinderen in de groep, wat de sociale ontwikkeling van het kind uiteindelijk verhoogt. Uiteraard heeft een verticale groep ook de nodige aandachtspunten. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat de baby’s bij Amira Kinderentrum de ruimte krijgen om ook rustig te kunnen spelen in bijvoorbeeld de (grond)box, op de babyspeelplaats of een individuele activiteit te ondernemen. Daarnaast bieden onze pedagogisch medewerkers van de verticale groep activiteiten aan in diverse ontwikkelingsstadia die de ontwikkeling van het kind stimuleren.

In de verticale groep hebben de jongste baby’s hun eigen ritme, wanneer zij hieraan toe zijn gaan zij rustig aan wennen aan het vaste ritme. De dreumesen en peuters volgen het vaste ritme, waarbij de dreumes nog kan afwijken van de vaste slaapmomenten op de groep. Voor de peuters is het qua structuur en leermogelijkheden te vergelijken met een voorschool. Het doel is om kinderen spelenderwijs klaar te stomen voor school. Hoewel dit uiteraard ook vanzelfsprekend is in de andere groepen kan het in de peutergroep iets meer tot uiting komen.

Op onze verticale groep kunnen er 12 kinderen worden opgevangen waarvan maximaal 8 kinderen onder de 1 jaar.

Door de combinatie van baby en peuter ontstaat er een sfeer van verantwoordelijkheid. De oudere kinderen groeien in hun zorgzaamheid naar de jongere kinderen toe. Ook de jongere kinderen wennen aan de ondersteuning van de oudere kinderen, waarin structuur en rust centraal staan.
De activiteiten binnen en buiten Amira Kindercentrum worden aangeboden binnen thema’s. Er worden activiteiten aangeboden vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals creatieve, cognitieve, motorische activiteiten etc. Binnen alle thema’s wordt er een grote verscheidenheid aan activiteiten aangeboden, waarbij spelend leren voorop staat. De activiteiten worden te allen tijde aangepast aan het kind en diens ontwikkeling. Zo kan één activiteit diverse moeilijkheidsgraden hebben. Activiteiten binnen het thema kunnen afgeleid worden vanuit het VVE-programma Uk & Puk.

De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om iets nieuws uit te proberen, te ontdekken en te leren.

Hygiëne vinden wij heel belangrijk op ons kindercentrum. Daarom heeft ieder kind zijn eigen bed waarin hij/zij gaat slapen.
Iedere groep heeft een aantal vaste pedagogisch medewerkers voor het waarborgen van het gevoel van veiligheid van elk kind.
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven