Taalgroep

Amira kindercentrum biedt een taalgroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Binnen deze groep ligt de nadruk op spelenderwijs leren en met name op de taal. De groep is voornamelijk in het leven geroepen voor kinderen waarvan de ouders een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. De groep is echter voor elk kind toegankelijk. De taalgroep is van 8:15 uur tot 13:00 uur. De taalgroep wordt aangeboden tijdens de schoolweken op de maandag, dinsdag, donderdag en de vrijdag.

De taalgroep is te vergelijken met een peuterspeelzaal, echter wordt de taalgroep intern bij een kinderopvang aangeboden. Kinderen die gebruikmaken van de taalgroep krijgen net zoals de kinderdagverblijf kinderen eten en drinken vanuit Amira kindercentrum. Tevens gelden dezelfde regels voor deze groep. De taalgroep is alleen afwijkend in de werkmethode ten aanzien van activiteiten, gezien zij werken met het VVE-programma Uk & Puk. Het pedagogisch handelen van de Pedagogisch medewerkers is gelijk.

Binnen de taalgroep wordt er gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Uk & Puk is een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode is een totaalprogramma. Het programma richt zich op de taalontwikkeling, sociaal-communicatief en ontluikende rekenvaardigheden. Kinderen praten graag met volwassenen en met elkaar. Ze gebruiken taal in hun spel, experimenteren met woorden en rijm, maken taalgrapjes, genieten van prentboeken, verhalen en versjes. Zo communiceren ze met de wereld om hen heen.

Taal is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Uk & Puk schenkt intensief aandacht aan taal en geletterdheid. Daarnaast biedt het programma aandacht voor de sociaal-communicatieve vaardigheden. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Onze voordelen

Binnen de taalgroep wordt er gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Uk & Puk is een educatieve methode voor jonge kinderen. De methode is een totaalprogramma. Het programma richt zich op de taalontwikkeling, sociaal-communicatief en ontluikende rekenvaardigheden. Kinderen praten graag met volwassenen en met elkaar. Ze gebruiken taal in hun spel, experimenteren met woorden en rijm, maken taalgrapjes, genieten van prentboeken, verhalen en versjes. Zo communiceren ze met de wereld om hen heen.

Taal is essentieel in de ontwikkeling van jonge kinderen. Uk & Puk schenkt intensief aandacht aan taal en geletterdheid. Daarnaast biedt het programma aandacht voor de sociaal-communicatieve vaardigheden. Uk & Puk is geschikt voor kinderen die meer én minder taalvaardig zijn. Ook in groepen met kinderen voor wie het Nederlands niet de eerste taal is, is Uk & Puk een speels en uitdagend programma.

Samen praten is belangrijk in Uk & Puk. Logisch, want door samen te praten, ontwikkelen kinderen hun taalvaardigheid. Alle Uk & Puk-activiteiten lokken bewust interactie uit, tussen kinderen onderling en met de Pedagogisch medewerkers. Tijdens interactiemomenten wordt er taal aangeboden. De Pedagogisch medewerkers lokken de kinderen uit om taal te gebruiken en reageren op hun reacties.
Per activiteit biedt Uk & Puk tien woorden aan. Ze staan in de woordenlijst in het activiteitenkatern. Uk & Puk leert kinderen geen losse woorden, maar verweeft de nieuwe woorden aan elkaar in de activiteiten die worden gedaan, waardoor de woorden betekenis krijgen.
Een peuter heeft zijn ‘ik’ ontdekt en kan begrijpen dat er naast dat ‘ik’ ook een ‘jij’ bestaat. Peuters kunnen nu leren samen te spelen. Wij stimuleren het samen spelen door kinderen aan te moedigen om samen een activiteit te doen, elkaar te helpen en samen kleine taakjes uit te voeren.

De locatie

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Openingsdag op 22 oktober

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. [...]

Openingsdag

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag [...]

Stagiaire Seda

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij [...]