Missie

Elk kind verdient een goede start op de basisschool. Amira kindercentrum heeft zichzelf als doel gesteld het kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool tijd. Naast de liefdevolle omgeving waarbij het thuisgevoel wordt gecreëerd staat met name het ontwikkelingsgericht werken waarin spelenderwijs wordt geleerd voorop. De kinderen krijgen de mogelijkheid zichzelf te zijn, binnen het ontdekken van de ‘eigen-ik’ en eigen kunnen worden kinderen gestimuleerd zich stapje voor stapje verder te ontwikkelen. Met name de taalontwikkeling vindt Amira kindercentrum van groot belang. Door het aanbieden van diverse activiteiten worden kinderen gestimuleerd zichzelf verder te ontwikkelen. De Missie van Amira kindercentrum is; Het kind op spelenderwijs ‘klaarstomen’ voor een goede start op de basisschool.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Openingsdag op 22 oktober

Op  22 oktober 2016 hebben wij een geslaagd openingsfeest gehad, met veel omwonenden en familie. [...]

Openingsdag

Vandaag 1 november 2016 hebben wij de eerste kindjes ontvangen. Het was een gezellige dag [...]

Stagiaire Seda

Deze maand is onze stagiaire “Seda” begonnen met haar leerperiode voor 1 jaar. Zij [...]